Hopper

Dlaczego hopper nie skacze na wszystkie zabite postacie ?

Comments

 • @Krotos86 Kiedy Solaris jest w drużynie przeciwnika, może chronić swoich sojuszników z buffem (pióro Phoenix). Najpierw musisz oczyścić/usunąć lub ukraść buffa, a następnie Hopper może usunąć zwłoki.
  Oczywiście, Hopper nie może skakać, jeśli jest zamrożona, sparaliżowana lub niepełnosprawna w inny sposób.
  Solaris i Hopper to kobiety. Ten tekst został przetłumaczony maszynowo. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. :)

  When Solaris is on the opponent's team, she can protect her allies with a buff (Phoenix Feather). You need to clean/remove or steal the buff first. Then Hopper can remove the corpse.
  Of course, Hopper cannot jump if she is frozen, paralyzed or otherwise disabled.
  Solaris and Hopper are female. This text has been machine-translated. I hope you will understand it. :)
Sign In or Register to comment.

© 2015 Boss Fight Entertainment, Inc. ; Boss Fight, the Boss Fight logo, and Dungeon Boss are
trademarks of Boss Fight Entertainment, Inc., used with permission www.bossfight.com